Köszöntjük
Sajóvelezd község weboldalán!

Sajóvelezd
Polgármesteri Hivatal
Művelődés Háza
TÁJHÁZ
Damasa-szakadék
Óvoda
Lehetőség 240 l űrmértékű szelektív edényzetre
 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Sajóvelezd területén, ahol az adott ingatlanban legalább 4 fő rendelkezik bejelentett lakóhellyel, lehetőség van a 2016. év folyamán átvett 120 l űrmértékű szelektív edényzetek 240 l űrmértékűre történő cseréjére.

Az edényzetek cseréjének feltételei:
a) a kérelem benyújtására kizárólag Sajóvelezd község közigazgatási területén lévő, családi házas övezetben lévő ingatlanok esetében van lehetőség,
b) a visszaadandó edényzet sérülésmentességére vonatkozóan nyilatkoznia kell az edényzet birtokosának, amennyiben azonban a csere alkalmával az edényzet sérülésmentessége nem állapítható meg, az edényzet kicserélésére nem kerül sor,
c) az edényzet cseréjére irányuló kérelemhez mellékelni kell az edényzet birtoklására jogosító megállapodás másolatát,
d) az edényzet cseréjének feltétele a legutolsó, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk másolatának, valamint az ügyfélazonosítót tartalmazó számlalevél másolatának kérelemhez történő csatolása,
e) a kérelem benyújtására az az ingatlanhasználó jogosult, ahol az adott ingatlanban legalább 4 fő rendelkezik bejelentett lakóhellyel, melynek a lakcímnyilvántartásban történő ellenőrzéséhez a kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárul,
f) a kérelmező adatai kezeléséhez a kérelem benyújtásával hozzájárul,
g) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező vállalja, hogy az edényzet átvételére vonatkozó megállapodást a csere alkalmával aláírja.

A kérelem benyújtásának határideje: 
2019. április 25.

A kérelem benyújtásának helye és módja:
a) személyesen vagy postai úton Sajóvelezd Község Önkormányzata, 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. címre
b) elektronikusan
a velezd@gomortel.hu  e-mail címre.

A kérelem letölthető a http://www.sajovelezd.hu oldalon, vagy személyesen átvehető Sajóvelezd Község Önkormányzata, 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. szám alatt ügyfélfogadási időben.


A kérelemhez csatolni kell:
1. edényzet birtoklására jogosító megállapodás másolati példánya
2. legutolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk másolata
3. ügyfél- vagy partnerazonosítót tartalmazó számlalevél másolata

A kérelmek elbírálására a beérkezés sorrendjében kerül sor. Amennyiben a befogadható kérelmek száma eléri a rendelkezésre álló cseredarabok számát, a kérelem elutasítására kerül sor.

Az edényzetek cseréjére várhatóan 2019. első felében kerül sor.

A kérelem letölthető innen ----- > KÉRELEM

Az edényzetek cseréje térítésmentes és nem jelenti a közszolgáltatási díj változását!

likeoljon a facebookon
 
eseménynaptár