Köszöntjük
Sajóvelezd község weboldalán!

Sajóvelezd
Polgármesteri Hivatal
Művelődés Háza
TÁJHÁZ
Damasa-szakadék
Óvoda
Állás - Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda - vezető óvónő (magasabb vezető)
 

Sajóvelezd Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda
óvoda

vezető óvónő (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01.-2025.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Napközi Otthonos Óvoda vezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

•         munkatapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű legalább felhasználási szintű számítástechnikai ismeretek,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         büntetlen előélet

•         magyar állampolgár

•         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         pedagógus végzettséget igazoló oklevelek

•         részletes szakmai önéletrajz

•         intézményvezetésre vonatkozó szakmai program

•         fejlesztési elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Katalin nyújt, a 0648433093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Sajóvelezd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sv./515/2020 , valamint a munkakör megnevezését: vezető óvónő.

•         Személyesen: Pál Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3656 Sajóvelezd, Rákóczi . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Oktatási és Kulturális Közlöny - 2020. július 1.
  •       Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége hirdetőtáblája - 2020. június 25.
likeoljon a facebookon
 
eseménynaptár