Köszöntjük
Sajóvelezd község weboldalán!

Sajóvelezd
Polgármesteri Hivatal
Művelődés Háza
TÁJHÁZ
Damasa-szakadék
Óvoda
Állás - Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda - óvónő
 

Sajóvelezd Községi Önkormányzat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda
-----

óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 39.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az érvényes jogszabályoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának, valamint az intézmény pedagógiai programjának megfelelő oktató-, nevelő és fejlesztőmunka végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Adatvédelmi nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához, továbbá arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Katalin nyújt, a 0648433093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Sajóvelezd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 39. ).

•         Elektronikus úton Sajóvelezd Község önkormányzata részére a E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Sajóvelezd Község Önkormányzata, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. .

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltség hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.sajovelezd.hu honlapon szerezhet.

likeoljon a facebookon
 
eseménynaptár